Grip op gamen

Grip op gamen en Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Inhoud van de training

Gamen hoort bij deze tijd en is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ook jongeren met een LVB gamen, en dit brengt extra uitdagingen met zich mee. Ook lijken ze "vatbaarder" voor het ontwikkelen van problemen omtrent het gamen, ze zijn kwetsbaar online en gaan ver om ergens bij te willen horen (ook bij de onlinegroep!). Maar hoe komt dit dan? Wat doet deze groepsdruk en zoek naar erkenning met het gedrag? Wat zijn de signalen van problematisch game gedrag en hoe kan dit gedrag dan het beste begeleid worden?  Er wordt ook via een andere kijk naar gamen gekeken, hoe kunnen deze games juist worden ingezet voor de ontwikkeling of het beiden van perspectief.

André Parren vindt het van groot belang dat er oog is voor, en gedegen kennis over, het werken met mensen met een LVB en gamen.

Leerdoelen/beoogde resultaten.

Na het volgen van deze training heeft de deelnemer basiskennis over LVB en gamen, en is hij of zij in staat om te signaleren of er mogelijk sprake is van problematisch game gedrag. Ook weet men dan hoe dit gedrag het beste begeleid kan worden, rekening houdend met de kenmerken van LVB

Vanuit de basis wordt tijdens de oefeningen en interactieve presentatie ingegaan op de werkcontext van de deelnemers.

Opzet van de training

Per bijeenkomst 2 dagdelen 2 x 3 uur of 1 x 6 uur

 • Introductie 
 • Diepgang in gamen (geschiedenis, welke soort games zijn er, classificatie van soorten gamers)
 • Interactieve Presentatie en quiz
 • Positieve en negatieve kenmerken van games. 
 • Oefening plenair en in subgroepen
 • De aantrekkingskracht van games (bekeken vanuit game ontwikkelaars en ontwikkelingspsychologie)
 • Interactieve Presentatie en quiz
 • De gamewereld als vlucht (psychologie)
 • Interactieve Presentatie en videomateriaal
 • Verdieping in de doelgroep (functie van gamen, stressreductie, groepsdynamiek)
 • Interactieve Presentatie en videomateriaal
 • Signalen van problematisch gamegedrag/ gameverslaving
 • Interactieve Presentatie, videomateriaal
 • Begeleiden van het problematisch game gedrag aansluitend bij deze doelgroep (met o.a.: aansluiten bij de gamer, bespreekbaar maken, de aanpak/alternatieven, ijsbergtheorie)
 • Oefeningen a.d.h.v. eigen casuïstiek
 • Hand-on Tools (plan maken, handhaven, bewustwording)
 • Tips bij begeleiden van gamers met een LVB en hun systeem.
 • Evaluatie