>"/>
Grip op gamen

Training Grip op gamen in het onderwijs

Inhoud

Gamen, het is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Dit betekent dus ook dat onze leerlingen games spelen. Op zich geen probleem natuurlijk, gamen heeft vele positieve kanten. Echter zijn er ook risico’s verbonden aan gamen, vooral als de balans kwijt is. Hoe gaan we hier mee om, en wat als we denken dat er meer aan de hand is met een leerling
Gamen wordt steeds toegankelijker door ontwikkelingen en sneller wordend internet. Er zijn wel degelijk positieve ontwikkelingen, maar er zijn ook zorgen. Niet iedereen kan goed met het gamen omgaan. Onderzoek uit 2014 laat zien dat 38% van de jongeren tussen 10 en 16 jaar minstens drie uur per dag gamet. Één op de tien jongeren tussen 13 en 15 jaar voldoet aan de kenmerken van een gameverslaving. Deze cijfers laten zien dat gamen, maar ook de problemen die er mee gepaard gaan, steeds groter worden.

In deze workshop zal het gamegedrag worden toegelicht. Op het gebied van games lijkt het of er een kenniskloof is ontstaan. Ouders en (onderwijs) professionals weten vaak te weinig van het onderwerp af, met het resultaat dat er niet adequaat gehandeld kan worden. Verder valt het negatief er tegen het fenomeen gamen wordt aangekeken, is dit terecht? Al op jonge leeftijd lijken kinderen vaak meer verstand van gamen te hebben dan hun opvoeders. Op school worden vaak de eerste signalen herkend van problematisch gamegedrag, maar hoe gaan we hier mee om

Hoe gaan de verschillende leeftijdsgroepen om met games? Wat spreekt ze aan? Wat zijn de valkuilen? En waarom gamen ze zoveel? En welke signalen zien we als onderwijs professionals en hoe gaan we hiermee om?

Na het volgend van de deze training:

Kent/weet de deelnemer:

 • Welke soort games en de kenmerken van games
 • De verschillende soorten gamers
 • Hoe aan te sluiten bij een gamende leerling.

Kan de deelnemer:

 • Signalen van problematisch gedrag herkennen
 • Het waarom van het gamen beter begrijpen
 • Zorgen omtrent game gedrag van leerlingen bespreken en op te pakken.

Heeft de deelnemer:

 • Meer kennis van games en alles wat er mee te maken heeft
 • Waardevolle tips voor effectievere leerlingbesrekingen
 • Begrip voor de situatie
 • Handvatten om verdere actie te ondernemen
 • Handvatten om ouders in hun kracht te zetten (thuis moet het gebeuren!).

 

Opzet van de training

Per bijeenkomst 2 dagdelen (2 x 3 uur of 1 x 6 uur).

 • Introductie
 • Diepgang in gamen (geschiedenis, welke soorten games zijn er, classificatie van soorten gamers)
 • Positieve en negatieve kenmerken van games.
 • De aantrekkingskracht van games (bekeken vanuit game ontwikkelaars en ontwikkelingspsychologie)
 • De gamewereld als vlucht (psychologie).
 • Signalen van problematisch gamegedrag in het onderwijs.
 • Bespreekbaar maken van zorgen met de leerling.
 • Begeleiden van het problematisch gamegedrag in het onderwijs. (met o.a.: aansluiten bij de gamer, bespreekbaar maken, betrekken van ouders, plan van aanpak )
 • Oefeningen a.d.h.v. eigen casuïstiek.
 • Hand-on Tools (plan maken, handhaven, bewustwording).
 • Wat als er meer aan de hand is? (samenwerking met ouders, ketenpartners etc.)
 • Evaluatie

Het inbrengen van eigen praktijk voorbeelden wordt gewaardeerd!